List code giá sẵn 05-Tháng 12-STC Vietnam:Dwyer Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

RHP-3S2F
Temperature/Humidity transmitter

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

CMT200
Carbon Monoxide transmitter

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

TE-IBW-F0644-12
Temperature sensor

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

IEF-SN-10
Flow transmitter

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

MS2-W102
Magnesense transmitter

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

TE-DFG-F0644-00
Temperature sensor

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

TE-NND-F
Temperature sensor

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

628-12-GH-P1-E1-S1
Pressure transmitter