840 100 00 Perm. light element 12-240VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
840 200 00 Perm. light element 12-240VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
840 300 00 Perm. light element 12-240VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
840 400 00 Perm. light element 12-240VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
840 500 00 Perm. light element 12-240VAC/DC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
840 810 55 AS-Interface-Module - A/B technology  BK WERMA Vietnam STC Vietnam
840 830 55 AS-Interface Module - standard technolog WERMA Vietnam STC Vietnam
840 850 55 Terminal element M12 BM 12-24VDC BK WERMA Vietnam STC Vietnam
840 860 55 Terminal element M12 RM 12-24VDC BK WERMA Vietnam STC Vietnam
842 100 54 Flashing light element 12VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
842 100 55 Flashing light element 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
842 100 67 Flashing light element 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
842 100 68 Flashing light element 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
842 110 55 Flashing light element 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
842 200 54 Flashing light element 12VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
842 200 55 Flashing light element 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
842 200 67 Flashing light element 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
842 200 68 Flashing light element 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
842 210 55 Flashing light element 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
842 300 54 Flashing light element 12VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
842 300 55 Flashing light element 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
842 300 67 Flashing light element 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
842 300 68 Flashing light element 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
842 310 55 Flashing light element 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
842 400 54 Flashing light element 12VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
842 400 55 Flashing light element 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
842 400 67 Flashing light element 115VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
842 400 68 Flashing light element 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
842 410 55 Flashing light element 24VDC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
842 500 54 Flashing light element 12VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
842 500 55 Flashing light element 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
842 500 67 Flashing light element 115VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
842 500 68 Flashing light element 230VAC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
842 510 55 Flashing light element 24VDC BU WERMA Vietnam STC Vietnam
843 100 55 LED Perm. light element 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 100 67 LED Perm. light element 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 100 68 LED Perm. light element 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 110 55 LED Blinking light element 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 110 67 LED Blinking light element 115VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 110 68 LED Blinking light element 230VAC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 120 55 LED Flashing light el. 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 130 55 LED Rotating light el. 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 140 55 LED EVS element 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 160 75 LED Perm. light element 24VAC/DC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 180 55 LED Perm. light ultrabright 24VDC RD WERMA Vietnam STC Vietnam
843 200 55 LED Perm. light element 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 200 67 LED Perm. light element 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 200 68 LED Perm. light element 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 210 55 LED Blinking light element 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 210 67 LED Blinking light element 115VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 210 68 LED Blinking light element 230VAC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 220 55 LED Flashing light el. 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 230 55 LED Rotating light el. 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 240 55 LED EVS element 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 260 75 LED Perm. light element 24VAC/DC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 280 55 LED Perm. light ultrabright 24VDC GN WERMA Vietnam STC Vietnam
843 300 55 LED Perm. light element 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 300 67 LED Perm. light element 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 300 68 LED Perm. light element 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 310 55 LED Blinking light element 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 310 67 LED Blinking light element 115VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 310 68 LED Blinking light element 230VAC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 320 55 LED Flashing light el. 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 330 55 LED Rotating light el. 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 340 55 LED EVS element 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 360 75 LED Perm. light element 24VAC/DC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 380 55 LED Perm. light ultrabright 24VDC YE WERMA Vietnam STC Vietnam
843 400 55 LED Perm. light element 24VAC/DC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
843 400 67 LED Perm. light element 115VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam
843 400 68 LED Perm. light element 230VAC CL WERMA Vietnam STC Vietnam

Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giáp đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Suport]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)

Head Office: (Address for issue Invoice and Custom Clearance ONLY)
[add] 182/1 Hồ Văn Huê P.9, Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vietnam