List code giá sẵn 08-Tháng 11-2020-STC Vietnam : Aquasol Vietnam,Balluff Vietnam,Baumer Hübner Vietnam,BEA SENSOR Vietnam,Bently Nevada Vietnam,Erinda/Delta Sensor Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USA Origin

Aquasol Vietnam

ASW-40C/R-20.5
Aquasol® Water Soluble Paper Roll (coated); 20.5" x 165'

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL2JM5
BTL7-E570-M0150-K-K10 Sensors

100% Germany
Origin

Baumer Hübner Vietnam

Code: HOG 10 DN 1024 I same as SN 700004427111
Description: Incremental encoders

100% US Origin

BEA SENSOR Vietnam

Right Model: Matrix S12-24
inductive loop control box Power

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 330500-02-00
330500 Velomitor

100% France Origin

Erinda/Delta Sensor Vietnam

Weld Hole Detector Type
Model: DTS 240 - R
Supply voltage 24 Vdc ; Supplied with 2 meter cable

100% France Origin

Erinda/Delta Sensor Vietnam

Infrared Light source Type
Model: EMR - M - 400
Supply voltage 24 Vdc ; Supplied with 2 meter cable