List code giá sẵn 07-Tháng 11-2020-STC Vietnam : ADFweb Vietnam,Aichi Tokei Denki Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được báo giá ngay

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67601-485-A1
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: AC34012
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67601-485-A1
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: AC34012
Description : Power Supply

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: UX25-0DC-L-PRO
(External Power Supply 24VDC)
ULTRASONIC FLOW METER FOR FUEL GAS
Actual flow type, Gas: LPG
Flow direction: left to right