List code 01-Tháng 1-2021-STC Vietnam : ADFweb Vietnam,Aii Vietnam,Beijer Vietnam,Bihl+wiedemann Vietnam,DELCO REMY VETNAM,Dold Vietnam,Kg Auto Vietnam,MARK-10 Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất .

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67941-B2
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: AC34012
Description : Power Supply

100% USA Origin

Aii Vietnam

Oxygen Sensor
Model: XLT-11-39-2-IND

100% Taiwan Origin

Beijer Vietnam

Model: X2 pro 7
HMI

100% Germany / Turkey Origin

Bihl+wiedemann Vietnam

Model: BWU3275
ASi-3 PROFIBUS Gateway with integrated Safety Monitor

100% USA Origin

DELCO REMY VETNAM

P/N: 8200078
"DELCO REMY" STARTER MOTOR
38MT / 24V / SAE1 / 10Teeth / Clockwise( replace for P/N 19026032)

100% Germany Origin

Dold Vietnam

Model: BA9038.12/100 AC50/60HZ 230V
Art number: 0033085 THERMISTOR MOTOR PROTECTION RELAY

100% Korea Origin

Kg Auto Vietnam

KG-H06ECCC
Hoist Switch

100% Korea Origin

Kg Auto Vietnam

KG-H06ECCC
Hoist Switch

100% US Origin

MARK-10 Vietnam

Model: MTT01-100
Cap torque tester, 100 lbFin / 1600 ozFin / 116 kgFcm / 115 Ncm / 11.5 Nm