List code giá sẵn 21-Tháng 11-2020-STC Vietnam : ADOS Vietnam,Aignep Vietnam,Allen Bradley Vietnam,Anritsu Vietnam,ASKER Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin ADOS Vietnam GTR 196
 Gas Transmitter
 GOW 0-2 Vol. % H2 in O2 with flow adapter
100% Italy Origin Aignep Vietnam Model: 01VS03NC05
 V.EP. 3/2 NC 1/2 ; PILOT VALVE
100% USA Origin Allen Bradley Vietnam 20-750-2262C-2R
 Module
100% USA Origin Allen Bradley Vietnam 20G11NC104JAONNNNN
 Biến tần
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: A-351K-00-0-TC1.5-W
 Probe
100% Japan Origin Anritsu Vietnam Model: A-256K-02-0-TC1.5-W
 Probe
100% Japan Origin ASKER Vietnam Model: DD4-C
 Digital Durometer
100% Japan Origin ASKER Vietnam RS232C cable for DD4-C
100% Japan Origin ASKER Vietnam Model: CL-150L
 Constant loader for DD4-C
100% Japan Origin ASKER Vietnam Model: CL-150SJ
 Non-Flexible small joint