List code giá sẵn 18-Tháng 11-2020-STC Vietnam: Endress + Hauser Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

1 8F3B80-BBEMAEHGLBLAAASBA1
Kiểu coriolis
Môi chất đo: xăng dầu sáng
Đo trực tiếp khối lượng, tỷ trọng, tính quy đổi thể tích
Kết nối mặt bích 6” ANSI class 150
Lưu lượng max 700 m3/h
Độ chính xác đo khối lượng: ±0.05%
Độ chính xác đo thể tích: ±0.1%
Độ chính xác đo tỷ trọng ±0.0005g/cm3
Nguồn cấp 220VAC±10%, 50/60Hz
Có màn hình hiển thị tại chỗ
Cổng truyền thông: RS485
Giao thức Modbus
Chuẩn phòng nổ: Zone 1
Cấp bảo vệ: IP65
Kèm thiết bị lọc tách khí
E+H Vietnam,Endress + Hauser Vietnam,STC Vietnam
2 8F3B50-BDEMAEHGLBLAAASBA1
Kiểu coriolis
Môi chất đo: xăng dầu sáng
Đo trực tiếp khối lượng, tỷ trọng, tính quy đổi thể tích
Kết nối mặt bích 4” ANSI class 150
Lưu lượng max 300 m3/h
Độ chính xác đo khối lượng: ±0.05%
Độ chính xác đo thể tích: ±0.1%
Độ chính xác đo tỷ trọng ±0.0005g/cm3
Nguồn cấp 220VAC±10%, 50/60Hz
Có màn hình hiển thị tại chỗ
Cổng truyền thông: RS485
Giao thức Modbus
Chuẩn phòng nổ: Zone 1
Cấp bảo vệ: IP65
Kèm thiết bị lọc tách khí
E+H Vietnam,Endress + Hauser Vietnam,STC Vietnam