List code giá sẵn 02-Tháng 10-STC Vietnam:Allen Bradley Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá ngay.

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1783-US4T1F
Ethernet switch

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C108NBD
MOTOR CONTROLLER

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-IF8
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-OF8
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-CNBR/E
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1786_TPR/C rev G01
CONTROLNET

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-L61
CPU MODULE ; Note: recheck code khi order

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1746-A7
Ser B ; PLC RACK ; Note: recheck code khi order

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-IB32
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-OB32
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1786_RPFM
ControlNet Modular Repeater

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1757-SRM
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

700-HK32Z24-4
Relay

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1786_RPA
Module

Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giải đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Support]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)