List code giá sẵn 05-Tháng 10-2020: Termotech Vietnam,KNTEC Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá ngay.

100% Italy Origin Termotech Vietnam Ordering code: LR1P3B8020GBA20
Temperature Sensor Pt100 ; Length 20mm, diameter 8mm
100% Korea Origin KNTEC Vietnam Model: AS-300N (1CH)
Silica Analyzer
100% Korea Origin KNTEC Vietnam Model: AS-300N (2CH)
Silica Analyzer
100% Korea Origin KNTEC Vietnam Model: AS-300N (3CH)
Silica Analyzer
100% Korea Origin KNTEC Vietnam Model: CSD-100 (1CH)
Sodium Analyzer
100% Korea Origin KNTEC Vietnam Model: CSD-100 (2CH)
Sodium Analyzer
100% Korea Origin KNTEC Vietnam Model: CSD-100 (3CH)
Sodium Analyzer