List code giá sẵn 16-Tháng 10-2020-STC Vietnam : Apiste Vietnam,AUTROL Vietnam,Balluff Vietnam,

Vui Lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công hỗ trợ báo giá ngay.

100% Japan Origin

Apiste Vietnam

Model: ENC-G320L
FA Cooler

100% Japan Origin

Apiste Vietnam

Model: ENC-G610L
FA Cooler

100% Japan Origin

Apiste Vietnam

Model: ENC-G1110L
FA Cooler

100% Korea Origin

AUTROL Vietnam

Code: ATT2100-S11HA3E1-M1STX1
Description: Smart Temperature
Transmitter

100% Korea Origin

AUTROL Vietnam

Code: APT3200-G6M11E11S1-M1STSL
Description: Smart Pressure Transmitter

100% Korea Origin

AUTROL Vietnam

Code: APT3100-D5M11E11S1-M15WFBFST
Description: Smart Pressure Transmitter

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0L9L
BTL7-E170-M0150-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL25EA
BTL7-P511-M0450-B-S32 Magnetostrictive Sensors
BTL0HHP (BTL5-P2-M0450-B-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0YEL
BTL7-E170-M0300-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YR
BTL7-E100-M0175-B-KA05 Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0HRF
BTL7-E501-M0050-B-SA316-KA05 Magnetostrictive Sensors