List hàng giá sẵn STC Tháng 09/2020 - Apex dynamic Vietnam, Appleton  Vietnam,Balluff Vietnam

Vui lòng liên hệ Công ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá ngay.

100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: ATB280H - 002 - S2 / MITSUBISHI HA-LP22K2B
**(LF) mean low friction type **
Drawing No. ATB280H1
Gear Box
(ATB280H(LF)-002-S2/HA-LP22K2BK)
100% France  Origin Appleton  Vietnam Type: AMLZL8-NG6BUM
AML LED Floodlight
100% Germany Origin Balluff Vietnam BTL1ENZ
BTL7-E570-M0075-B-NEX-S32 Magnetostrictive Sensors