List hàng giá sẵn ABB Vietnam,ADFweb Vietnam,Aichi Tokei Denki Vietnam,Allen Bradley Vietnam

Vui lòng liên hệ ngay cho công ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá.

100% USA Origin (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam RAYR3IPLUSNBT1ML
1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB
100% USA Origin ABB Vietnam NMBA-01
ADAPTER
100% USA Origin ABB Vietnam CM-ESS.MS
1SVR730830R0500 ; 2c/o, 3-600V, 24-240VAC/DC
(CM-ESS.M is obsolete) Voltage Monitoring Relay
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code:  HD67044-B2-20
Description : Converter
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code:  APW020
Description : Power supply
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code:  HD67044-B2-20
Description : Converter
100% Italy Origin ADFweb Vietnam Code:  APW020
Description : Power supply
100% Japan Origin Aichi Tokei Denki Vietnam Model: A50N-1
Governor ; P1: 30kPa, P2: 10kPa, Qmax: 125Nm3/h; Gas Type: CNG
100% USA Origin Allen Bradley Vietnam 100-E205KD11
Contactor