List code giá sẵn 14-Tháng 11-2020-STC Vietnam: Endress + Hauser Vietnam, E+H Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

1 Thiết bị đo mức
FMR540-6G4AVJAC3AA+
Loại nhiên liệu đo: xăng dầu sáng
Nguyên lý đo: Radar
Chiều cao đo: 0-20m
Nguồn cấp: 220VAC±10%, 50/60Hz hoặc 24VDC±10%
Độ chính xác đo mức nhiên liệu: ±1mm (trong điều kiện tiêu chuẩn)
Kết nối mặt bích 6” ANSI class 150
Đạt tiêu chuẩn phòng nổ: Zone1
Cấp bảo vệ: IP65
Có chứng chỉ giao nhận quốc tế
Có phê duyệt mẫu tại Việt Nam
E+H Vietnam,Endress + Hauser Vietnam,STC Vietnam
2 Thiết bị đo nhiệt độ đa điểm kèm đo
mức nước đáy bồn
NMT539-B312A3G3AC
Loại nhiên liệu đo: xăng dầu sáng, nước
Tối thiểu 7 điểm đo nhiệt độ
Dải đo nhiệt độ: 0…70OC
Độ chính xác đo nhiệt độ: ±0.1OC
Độ chính xác đo mức nước đáy bồn ±2mm
Chiều dài: theo bản vẽ bể
Kết nối mặt bích 4” ANSI class 150
Đạt tiêu chuẩn phòng nổ: Zone0
Cấp bảo vệ IP65
E+H Vietnam,Endress + Hauser Vietnam,STC Vietnam