List code giá sẵn 17-Tháng 12-STC Vietnam : MEGGITT Vietnam,RainWise Vietnam,RAMSEY Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 144-901-000-282
Accelerometer with Integral Cable 3.5m CA901

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 922-153-000-202(L5000)
Extension Cable, EC153, (5m)

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 200-560-000-1Hh
Input / Output Card for MPC4, IOC 4T

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 111-402-000-013-A1-B1-C072-D000-E050-F2-G048-H05
Proximity Transducer, TQ402

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 111-403-000-013-A1-B1-C086-D000-E050-F2-G048-H05
Proximity Transducer, TQ403

100% Switzerland Origin

MEGGITT Vietnam

Model: 204-450-000-002-A1-B31-H05-I0
Signal Conditioner, IQS450

100% USA Origin

RainWise Vietnam

Model: PVMET 150
Weather station

100% USA Origin

RainWise Vietnam

Model: K&Z CMP11
Pyranometer Sensors

100% US Origin

RAMSEY Vietnam

Model: 014308
GZ-1 C-Level
Strain Sensor Only with Standard 1' cable ; Exclude the J-Box