SHAW -Thiết bị đo đo độ ẩm -  Song Thành Công

SHAW -Thiết bị đo đo độ ẩm

Introduction

Shaw Moisture Meters was established in Bradford in 1960. This pioneering business was the brainchild of Leonard Shaw and the culmination of years of specialist study, industry knowledge and a chance meeting. With over 60 models of moisture meters being manufactured for different industries. Today, Shaw Moisture Meters continues to take Mr Shaw’s legacy forward through continual process of research, design and technological innovation.

Many of our products are used in potentially hazardous areas where there is a high risk of fire or explosion, for example petrochemical works and oil/gas platforms. These products will be clearly certified ATEX intrinsically safe for use in hazardous conditions.

Product:

  • Hand Held SDHmini Range
  • Portable Dewpoint Meters
  • Inline Moisture Analysers
  • Dewpoint Transmitters
  • Dewpoint Sensor

Bài tiếng việt

Giới thiệu

Shaw được thành lập tại Bradford vào năm 1960. Với hơn 60 mẫu máy đo độ ẩm đang được sản xuất cho các ngành công nghiệp khác nhau. Ngày nay, Máy đo độ ẩm Shaw tiếp tục phát triển thông qua quá trình liên tục nghiên cứu, thiết kế và đổi mới công nghệ.

Nhiều sản phẩm của Shaw Moisture được sử dụng trong các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, nơi có nguy cơ cháy nổ cao, ví dụ: các công trình hóa dầu và các giàn khoan dầu khí. Các sản phẩm này được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ATEX an toàn để sử dụng trong các điều kiện nguy hiểm.

Sản phẩm nổi bật Shaw:

  • Shaw Máy đo độ ẩm cầm tay SHDmini
  • Shaw Máy đo điểm sương di động
  • Shaw Máy phân tích độ ẩm gắn trên dây chuyền
  • Shaw Bộ truyền tín hiệu điểm sương
  • Shaw Cảm biến điểm sương