List code giá sẵn 23-Tháng 12-2020-STC Vietnam : ShinSung Electric Vietnam,E+H Vietnam,ADFweb Vietnam,RainWise Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Korea Origin

ShinSung Electric Vietnam

Model: SSM-613
Speed switch Sensor
AC 220V/ 230V; 60Hz

100% Germany Origin

E+H Vietnam

Code: FTL33 -AA4M2ACW5J
Description: FTL33-17M9/0 ; Point level sensor

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67686-A1
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  AC34011
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-160
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  APW160
Description : Power Supply

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  HD67056-B2-40
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  APW040
Description : Power Supply

100% USA Origin

RainWise Vietnam

Model: PVMET 150
Weather station

100% USA Origin

RainWise Vietnam

Model: K&Z CMP11
Pyranometer Sensors