List code giá sẵn 21-Tháng 12-2020-STC Vietnam : WERMA Vietnam,Wise Control Vietnam,Wistro Vietnam,Wise Control Vietnam,Wistro Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin

WERMA Vietnam

Model 280.100.55
LED Perm. Beacon BM 12-50VDC RD

100% Germany Origin

WERMA Vietnam

Model: 845.000.00
Terminal element 12-230VAC/DC BK

100% Germany Origin

WERMA Vietnam

Model: 845.000.00
Terminal element 12-230VAC/DC BK

100% Germany Origin

WERMA Vietnam

Model: 845.000.00
Terminal element 12-230VAC/DC BK

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Ordering code: P1107B4ECH04710
P110: General Industrial pressure gauge; 316SS DN 200mm, Bottom connection, surface, case mounting plate, case mounting plate , ½”NPT, range : 0-10bar

100% Korea Origin

Wise Control Vietnam

Ordering code: P2526A3ECH04730
P252: Industrial pressure gauge, Dia 160mm, 1/2PT bottom connection, range : 0-10bar

100% Germany Origin

Wistro Vietnam

Item No.: 17.10.0312
Type: FLAI Bg160 K IP66 385lg SIE-LE
Motor fan
(45°DA322/D306B9HLV)
(replace for obsolete 17.00.1260)