List code giá sẵn 18-Tháng 12-2020-STC Vietnam : ABB Vietnam,ABO Valve Vietnam,ADFweb Vietnam,Alia Vietnam,Balluff Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Switzerland Origin

ABB Vietnam

S804C-C80
2CCS884001R0804 ; Circuit Breakers

100% Switzerland Origin

ABB Vietnam

S804C-C63
2CCS884001R0634 ; Circuit Breakers

100% Switzerland Origin

ABB Vietnam

S804C-C50
2CCS884001R0504 ; Circuit Breakers

100% Czech Origin

ABO Valve Vietnam

Model: 2243004 + DA Actuator
Knife Gate Valve with Pneumatic Actuator

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67B81-MSTP-A1
Description : Converter

100% USA Origin

Alia Vietnam

Model: AVF250H-040-S61LR-B-NN-TV-N
Variable Area Flowmeter

100% USA Origin

Alia Vietnam

Model: AVF250H-025-S61LR-B-NN-TV-N
Variable Area Flowmeter

100% USA Origin

Alia Vietnam

Model: AVF7000-F050-411-A1NR-PT
Variable Area Flowmeter

100% USA Origin

Alia Vietnam

Model: AVF250H-050-S61LR-B-NN-TV-N
Viscosity: 1cP ; Variable Area Flowmeter

100% USA Origin

Alia Vietnam

Model: AVF250H-100(050)-S61LR-B-NN-TV-N
Application as same as item 1 ; Variable Area Flowmeter

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES03TL
BES M08MI-PSC20B-BP10 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS0044
BES 516-300-S295/2.875"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS0041
BES 516-300-S295/2.062"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YM
BTL7-E100-M0125-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC02P6
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050 ; Single-Ended Cordsets
(BKS-S 49-1-05 was obsoleted)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCC02P6
BCC M323-0000-10-001-VX8334-050 ; Single-Ended Cordsets
(BKS-S 49-1-05 was obsoleted)