List code 06-Tháng 01-2021-STC Vietnam :Higen Motor Vietnam,Higen Vietnam,HOYER Vietnam,HTM SENSOR Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Korea Origin

Higen Motor Vietnam

Model: I20HV1YCG5
 Three phase motor

100% Korea Origin

Higen Vietnam

Model: KM1-20HQ1
Three phase motor

100% Denmark Origin

HOYER Vietnam

Model: 3020900109, MS 90S 2p B3 IE1
1,74 kW 440VY 60 Hz 3600 RPM Marine
Three phase motor

100% Denmark Origin

HOYER Vietnam

Model: 3220800109, HMA2 80 1 2p B3 IE2
0,87 kW 440VY 60 Hz 3600 RPM Marine
Three phase motor

100% Denmark Origin

HOYER Vietnam

Model: 3020802100, Hoyer 2P B3 1.75 kW 3x440V Marine, IE1
Three phase motor

100% Denmark Origin

HOYER Vietnam

Model: MS 80 1 2p B3 IE1,
0,87 kW 440VY 60 Hz 3600 RPM Marine
Three phase motor

100% US Origin

HTM SENSOR Vietnam

Model: BA-06TA-S
Non-contact Thermometer

100% USA Origin

Metrix Vietnam

7402-040-01
Extension Cable - 4.0 or 4.5 m length (5 m system), with armor