List code 04-Tháng 01-2021-STC Vietnam : (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam,ABB Vietnam,ADFweb Vietnam,Aichi Tokei Denki Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI31002MSF3CB3
Standard Mi3 High Temperature Sensing Heads
 Temperture Sensor
250 to 1,400°C (482 to 2,552°F), 1.6 µm, 100:1 D:S, 2,200mm Focus, 10 msec, 3m (10') preinstalled cable

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYMI302LTSCB3 Temperature Sensor
Standard Mi3 Series Low Temperature Sensing Heads
-40 to 600°C (-40 to 1112°F), 8 - 14 µm, 2:1, 130 msec
3m (9.8') preinstalled cable

100% Germany Origin

ABB Vietnam

V18345 - 1010221001
Valve Positioner

100% Korea Origin

AC&T Vietnam

ETOS-150DX-E04
10/100/1000Base-T(X) 2 Ports
RS422/RS485 4Ports
Single Power : Free 100 to 260 VAC ; Device Server

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-40
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code:  APW040
Description : Power Supply

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX30/R3
Turbine Gas Meter
Flow Direction: Right to Left
Connection diameter: 3 (Rc1-1/4)
Connection type: Built-in battery

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: TBX100/L 
 Turbine Gas Meter
Flow Direction: Left to Right
Connection diameter: Rc2
Connection type: Built-in battery