List code 02-Tháng 01-2021-STC Vietnam : CAPTOR /Weber Sensor Vietnam,GREYSTONE Vietnam,Tamagawa Vietnam,ITOH DENKI Vietnam,KIEPE Vietnam,ADFweb Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất. 

100% Germany Origin

CAPTOR /Weber Sensor Vietnam

Code: 00721566
Description: vent-captor sensor 3202.30 / 0-20 m/s

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: GFS-83U-NPIKG
Pressure Switch Sensor (Replaced for GFS-83-N-IK)

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: NTRCLTR
Temperature Sensor

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: CMD5B1000
Gas Sensor

100% Japan Origin

Tamagawa Vietnam

Model: TS 5007N632
Encoder

100% Japan Origin

ITOH DENKI Vietnam

Model: CBR-306FN
Driver Card

100% Germany Origin

KIEPE Vietnam

Code: 91.043 450.001
Description:Kiepe HEN001 Pull Rope Switch

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: HD67056-B2-40
Description : Converter

100% Italy Origin

ADFweb Vietnam

Code: APW040
Description : Power Supply