List code giá sẵn 13-Tháng 12-2020-STC Vietnam : Apex dynamic Vietnam,Balluff Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Taiwan Origin

Apex dynamic Vietnam

S/N. 0911179462
Code : ATB110FH-010/ FUJI GYG152CC2-T2E ; P0405301001

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003H
BES 516-300-S295/0.912"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003M
BES 516-300-S295/1.250"-S4 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05 ; Inductive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BGL0007
BGL 120A-001-S49 ; Photoelectric Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS006Y
BIS C-315/05-S4 ; RFID LF (70/455 kHz)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BNI0092
BNI PNT-507-005-Z040 ; Network Blocks