List code giá sẵn 11-Tháng 12-2020-STC Vietnam : Balluff Vietnam,Baumer Electric Vietnam,Beckhoff Vietnam,Bircher Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL0A0T
BTL5-P1-M0500-B-DEXB-KA05 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BAM013K
BTL-P-1012-4R-PA ; Mechanical Accessories

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06Z3
BTL7-E100-M0550-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL06YW
BTL7-E100-M0300-B-S32 ; Magnetostrictive Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL7-E100-M0500-A-SA211-S135
Sensors (BTL5-E10-M0500-SA211-S135 is obsolete)

100% Switzerland
Origin

Baumer Electric Vietnam

Code: OM70-L0250.HH0180.EK
Description: Sensor

100% Germany
Origin

Beckhoff Vietnam

Code: EL1904
Description: 4-channel digital input terminal, TwinSAFE, 24VDC
No. 132189
- For sensors with potential-free contacts for 24V DC
- Has four fail-safe inputs
- The EL1904 meets the requirements of IEC 61508 SIL 3 and DIN EN ISO 13849 Ple

100% Germany
Origin

Beckhoff Vietnam

Code: EL2904
Description: No. 132191
4-channel digital output terminal, TwinSAFE, 24 V DC, 0,5 A

100% EU Origin

Bircher Vietnam

Code: ESD3-04-24ACDC
Art no: 210985 ; Switching Unit (ESR26-24ACDC is obsoleted)