BIS C hoạt động với tần số thấp (LF) và sử dụng hai tần số: 455 kHz để ghi và 70 kHz để đọc. Nhiều loại vật mang dữ liệu thụ động với nhiều kích thước, cấu hình, kích thước bộ nhớ, nhiệt độ hoạt động, vật liệu, tùy chọn và phạm vi lắp đặt cho phép bạn giải quyết hầu hết mọi nhiệm vụ kỹ thuật. BIS C được thiết lập như là tiêu chuẩn để nhận dạng công cụ.

Features :

Product Group : LF (70/455 kHz)

Dimension : 34 x 35 x 34 mm

Antenna type : round

Memory type : EEPROM

User data, read/write : 1023 Byte

Storage temperature : -30...85 °C

Ambient temperature : -30...70 °C

Housing material : PBT

IP rating : IP68

Installation : metal-free (clear zone)

Approval/Conformity : CE, cULus, WEEE

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BIS002K Sensing
BIS C-190-05/L ; LF data carriers (70/455 kHz)