List code giá sẵn 09-Tháng 12-2020-STC Vietnam : NJCOMING Vietnam,

Vui lòng liên hệ ngay cho Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất .

100% China
Origin

NJCOMING
Vietnam

Model : CM320
Automatic Synchronization Controller
Note : báo giá theo nameplate

100% China
Origin

NJCOMING
Vietnam

New Model : CM320-D
Automatic Synchronization Controller
Note : recheck code khi order