List code 07-Tháng 01-2021-STC Vietnam :MOXA Vietnam,MTS Sensor Vietnam,Newson Gale Vietnam,ONICON Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: NPort 5410 w/ adapter
 4 port device server, 10/100M Ethernet, RS-232, DB9 male, 12-48 VDC, W/Adapter

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: IMC-21-S-SC
Entry-level Industrial Media Converter, single mode, SC, -10 to 60°C

100% Taiwan Origin

MOXA Vietnam

Model: Nport IA5150A
1-port RS-232/422/485 serial device server, 10/100MBaseT(X), 1KV serial surge

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: RPS0200MD601A01
Temposonics® R-Series

100% UK Origin

Newson Gale Vietnam

Model: RTRMEA1A3A
Earth-Rite RTR
 Anti-Statitic Sensing

100% USA Origin

ONICON Vietnam

F-1100-11-D4-2221-SPC
Flow Meters

100% USA Origin

ONICON Vietnam

SYS-10-1322-1101
Flow Meters