List code giá sẵn 06-Tháng 10-2020:MSC Vietnam,Pfannenberg Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được báo giá tốt nhất.

100% USA Origin MSC Vietnam Model: MSC P/N 401031-70
ATEX Unit
Explosion Proof Sensor
Variable Reluctance Speed Sensor
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No:231 0680 0000
Description: DS 5, 24Vdc
(Horn DS5 23106800000 Pfannenberg Model DS 5)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No:231 1110 0000
Description: DS 10, 230Vac
(HORN DS 10 23111100000 PFANNENBERG)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No:116 6710 2055                               
4G Filterfan, PF67.000, IP54, 230Vac, RAL 7035
(Ventilation Fan of ET panel -Pfannenberg, P/N: 11667102055)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No: 13048098325
300W, DTS 8021E 230/60 CSC 7035 ; Cooling Unit
(Công suất 300w Nhiệt độ môi trường: 30-45 độ Điện áp 1 pha 220V)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No: 13048098336
500W, DTS 8031E 230/60 CSC 7035 CM ; Cooling Unit
(Công suất 500w Nhiệt độ môi trường: 30-45 độ Điện áp 1 pha 220V)
100% Germany Origin Pfannenberg Vietnam Part No: 13088298066
1000W, DTS 8241E 230/60 CSC 7035 CM ; Cooling Unit
(Công suất 1000w Nhiệt độ môi trường: 30-45 độ Điện áp 1 pha 220V)