List code giá sẵn 19-Tháng 10-2020-STC Vietnam:ITOH DENKI Vietnam,Metrix Vietnam,MTL Instruments Vietnam,

Vui lòng liên hệ ngay cho Công Ty Song Thành Công để được báo giá tốt nhất.

100% Japan Origin

ITOH DENKI Vietnam

Model: PM605AS-30-800-3-200
Roller

100% Japan Origin

ITOH DENKI Vietnam

Model: PM605AS-30-800-3-200-BR
Roller

100% Korea
Origin

JokwangVietnam

Code: JTC-PF16
FCD450*SCS13 ; Size: 050X050A (2X2") ; Temp. Control Valve

100% USA Origin

Metrix Vietnam

Shaker HI-903
Portable Shaker

100% UK Origin

MTL Instruments Vietnam

Code: MTL4516
SWITCH/ PROXIMITY DETECTOR INTERFACE

100% UK Origin

MTL Instruments Vietnam

Code: MTL4544
REPEATER POWER SUPPLY

100% Singapore/ Germany Origin

PEPPERL+FUCHS Vietnam

KFD2-STC4-EX1.2O-Y1
Smart Transmitter Power Supply

100% Singapore/ Germany Origin

PEPPERL+FUCHS Vietnam

KCD2-SLD-EX1.1245
Solenoid Driver