List code giá sẵn Tháng 09/2020-11-STC Vietnam:Bently Nevada Vietnam,Crouzet Vietnam,

Vui Lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá ngay

100%  USA Origin Code: 31000-16-05-00-063-03-02
31000 Proximity Probe Housings
Bently Nevada Vietnam,STC Vietnam
100%  USA Origin Code: 9200-01-05-10-00
Two-Wire Transducer
Bently Nevada Vietnam,STC Vietnam
100%  USA Origin Code: 31000-16-05-00-063-03-02
31000 Proximity Probe Housings
Bently Nevada Vietnam,STC Vietnam
100%  USA Origin Code: 9200-01-05-10-00
Two-Wire Transducer
Bently Nevada Vietnam,STC Vietnam
100% France Origin 81521501
CROUZET Logic Components Logic Elements OR element, sub-base mounted
Crouzet Vietnam,STC Vietnam
100% France Origin 81513552
CROUZET Pneumatic Detectors Pressure Detectors Pressure switch 2 to 8 bar, with override, DIN rail mounted
Crouzet Vietnam,STC Vietnam