List code giá sẵn Tháng 09/2020-8-STC Vietnam -Micropack Vietnam,MOXA Vietnam,Pacific Crest Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100%  UK Origin Micropack Vietnam P/n: 2200.0023.6
Code: FDS301
Visual Flame Detector with video 1 x 1/2" NPT Entry Aluminium
100%  UK Origin Micropack Vietnam P/n: 2200.0700
FS301 Flame Simulator
100% Taiwan Origin MOXA Vietnam Model: EDS-408A
Entry-level managed Ethernet switch 
100% USA Origin Pacific Crest Vietnam Model: K01110
ADL Vantage Radio 390-430 MHz (includes tripod clip)
100% USA Origin Pacific Crest Vietnam Model: 83486
Serial Programming Cable
100% USA Origin Pacific Crest Vietnam Model: K01106
ADL Vantage Desktop Power Supply
include Power supply (TNL 62546) (A00905) and Charger power cord and plug adaptors (A02590)