List code giá sẵn Tháng 09/2020 - ITOH DENKI Vietnam,Kubler Vietnam,KULI Vietnam,Leuze Vietnam

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá ngay.

100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: F-RAT-S300-60N-D-S1
Roller
100% Germany Origin Kubler Vietnam Code: 8.5872.3632.G141
Description: Encoder
100% Germany Origin KULI Vietnam Article No: VK-E
SONDER.SEILWCKLER KPL. RS5/RE/GG/S14
mit verstärkter Seilführung Gr.4/5; Special rope guide CPL.
for RS / right / cast iron / rope  diameter 14
100% Germany Origin KULI Vietnam Article No: 117.32.000 R
SEII WICKLFR KPL ; RS 3iRE/GG/ g 09.4 ; Rope guide CPL.
fo- RS  size 3/cast iron/rope diameter 9.4
100% Germany Origin Leuze Vietnam PRK 96M/P-1838-21
Polarized retro-reflective photoelectric sensor
100% Germany Origin Leuze Vietnam PRK 46B/44.2-S12
Retro-reflective P.E. sensor 
100% Germany Origin Leuze Vietnam Replaced by: PRK46C.D/4P-M12
(PRK 46B/44.2-S12) Polarized retro-reflective photoelectric sensor