List hàng giá sẵn Tháng 09/2020 -  Bei Sensors Vietnam,Bently Nevada Vietnam

Vui lòng liên hệ cho Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá

100% France Origin

Bei Sensors Vietnam

P/N: 01018-849
Model : H40A-1024-ABZC-28V/V-SC Optical Encoder

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

P/n: 138607-01
3500/22M Standard Transient Data Interface Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

P/n: 146031-01
Transient Data Interface I/O Module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

P/n: 135489-04
I/O Module With Internal Barriers And Internal Terminations

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

P/n: 184826-01
3500/94M Main module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

P/n: 190214-01
3500/94M Normal I/O module

100%  USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: 3500/15-05-05-02
3500/15 Universal Power Supply