List code giá sẵn Tháng 09/2020 - Franke Vietnam,Gefran Vietnam,GIVI MISURE Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin Franke Vietnam Model: 84442A
Pair of roller shoes FDA20R
100% Italy Origin Gefran Vietnam Model: PC-M-0100
Position sensor
100% Italy Origin Gefran Vietnam Model: PC-M-0050
Position sensor
100% Italy Origin Gefran Vietnam 2500-0-0-0-0-0-1
PID Controller Pressure and Force, 1/4 DIN
100% Italy Origin Gefran Vietnam 40B-96-5-10-RR-R0-2-0-1
Indicator
100% Italy Origin GIVI MISURE Vietnam Model:  MTS H100C 528VL M02/N SC V
Magnetic scale Sensor ; Cable length: 0.5m without connector