List code giá sẵn 24- Tháng 11-2020-STC Vietnam:BÜRKERT Vietnam,CONDAIR Vietnam,CS-Instrument Vietnam,E+H Vietnam,Econex Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% France
Origin

BÜRKERT Vietnam

418114
Type 1500
INSERTION fitting for flow or analysis measurements

100% France
Origin

BÜRKERT Vietnam

426498
Type 8045
Insertion of magnetic inductive flow meter

100% ITALY Origin

CONDAIR Vietnam

Model: DC 50C
Dehumidifying capacity at 30°C – 80% RH: 49 l/24h. Supply air volume: 500 (m3/h) @ ESP of fan 150 Pa. Nominal power comsumption (kW): 0.97. Voltage supply: 1Ph/50Hz/230V. Refrigerant: R401A

100% EU Origin

CS-Instrument Vietnam

P/N: 05545357
Type: CS PM5110
Cerrent/ Effective power meter for pannel mounting with RS485 interface

100% EU Origin

CS-Instrument Vietnam

P/N: 05545344
Current transformer 100/5A
Cerrent/ effective power meter for panel mounting

100% Germany Origin

E+H Vietnam

Code: RN221N-B1
Description: Active barrier with power supply

100% Italy
Origin

Econex Vietnam

Electric actuator
Model: AR2B3152-S
115V/50-60Hz - 60s/90° - 20 Nm pot.
2.5 kOhm - n. 2 aux. micro - Auto/Man