List code giá sẵn 26-Tháng 11-2020-STC Vietnam:IFM Vietnam,King instrument Vietnam,Koehleinstrument Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: EVF569
Description: Wirable socket

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: EVF570
Description: Wirable socket

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: AC1422
Description: AS-Interface EtherNet/IP gateway

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: AC1258
Description: AS-Interface power supply

100% USA Origin

King instrument Vietnam

Art number: 5859.164B
MTL FLWMTR 25 GPM 1" 120MM SC
DIAL DISPLAY FLOWMETER

100% USA Origin

Koehleinstrument Vietnam

Part No: K16273
Pensky-Martens Closed Cup Flash Tester, Electrically Heated, 220-240V, 50/60Hz
Includes:
- Cover Assembly
- Brass Test Cup with Handle
- Thermometer Holder

100% USA Origin

Koehleinstrument Vietnam

Part No: K16225
P.M. Stirrer Motor, 115V / 230V, 50/60Hz

100% USA Origin

Koehleinstrument Vietnam

Part No: 250-000-09C
ASTM 9C Thermometer

100% USA Origin

Koehleinstrument Vietnam

Part No: 250-000-10C
ASTM 10C Thermometer