List code giá sẵn 09-Tháng 01-2021-STC Vietnam : Tantronics Vietnam,Wandfluh Vietnam,Wöhner Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Switzerland Origin

Tantronics Vietnam

Part No.: 01-90-34540-A
Programming TanGas Flow 2016net Sensor 1 KKS
CYQ01CQ212 (0-100% V3.13)

100% Switzerland Origin

Tantronics Vietnam

Part No.: 01-90-34541-A
Programming TanGas Flow 2016net Sensor 2 KKS
CYQ01CQ213 (0-100% V3.13)

100% Switzerland Origin

Tantronics Vietnam

Part No.: 00-90-35000-A
TanGas Flow 2016net 0-100% LEL
Analyser for the measurement of explosive gas with pump by-pass process

100% Netherlands Origin

THERMOBILE INDUSTRIES B.V
VIETNAM

Model: VTB 3000 Dryer
P/N: 40.107.030
ELECTRO KANON

100% Swiss Origin

Wandfluh Vietnam

Model: WDPFA06-ACB-S-5-G24/MD
Proportional spool valve type WDPFA06

100% EU
Origin

Wöhner Vietnam

Code: 32975
Description: EQUES®60Classic adapter 400 A / 540 A
for Siemens 3VL4 140 x 295