List code giá sẵn stt 01-Tháng 11-2020:Agate Vietnam,Allen Bradley Vietnam,

Vui lòng liên hệ  cho Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá ngay.

100% USA Origin

Agate Vietnam

Model: AT-2040
AT-2040 Portable Vibration Calibrator
Standard Accessories Included for AT-2040

100% USA Origin

Agate Vietnam

Optional Accessories
Part No: PRX-100
Proximity Probe Kit

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

1747-L553
PLC PROCESSOR 

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

1746-OW16
Module

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

1746-IA16
Module

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

1746-NI4
Module

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

1747-SN
Module

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

1747-ASB
I/O Adapter

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

1746-A7
Ser B ; PLC RACK

100% USA Origin

Allen Bradley
Vietnam

1746-P4 Ser A
Power supply

Mọi thông tin chi tiết tư vấn , giải đáp về sản phẩm và được hỗ trợ giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Ngọc Thanh Thảo
[Sales Engineer and Marketing Support]

Email: Thao@stc-vietnam.com

phone: 093 825 9508

Song Thanh Cong Trading Service Co., Ltd. (STC Vietnam)