List code giá sẵn 14-Tháng 01-2021-STC Vietnam : Balluff Vietnam,Krooneman Vietnam,Checkline Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BCS016P
BCS S20HH09-GPSFHF-EP00,3-GS49-578 Capacitive Sensors
(BCS00TW (BCS S20TT09-GPSFHF-EP00,3-GS49) is obsolete)

100% Netherlands Origin

Krooneman Vietnam

Model: 95401224
DUAL CROSSOVER SS G3/8" Preset 150bar

100% Netherlands Origin

Krooneman Vietnam

Model: 95401223
DUAL CROSSOVER SS G3/8" Preset 100bar

100% Netherlands Origin

Krooneman Vietnam

Model: 95401223
DUAL CROSSOVER SS G3/8" Preset 200bar

100% Netherlands Origin

Krooneman Vietnam

Model: 99002210
FALL ARRESTER "COMFORT" SÖLL

100% USA/Germany Origin

Checkline Vietnam

Model: DX2-3000-EDM-G
Hand-Held Mechanical Wire EDM Tension Meter,
100 - 3000 Grams (Gram units)
100mm outer roller spacing, supplied with V-Grooved Rollers- Supplied in carrying case