List code giá sẵn 11-Tháng 01-2021-STC Vietnam: Balluff Vietnam,Baumer Hübner Vietnam,Celduc Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất .

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4 ; Inductive Sensor

100% Germany
Origin

Baumer Hübner Vietnam

Code: HOG 10 DN 1024 I + FSL
Encoder HOG 10 DN 1024 I + FSL sameas SN700001131908
Gearshift speed 1,900 revolutions

100% Germany
Origin

Baumer Hübner Vietnam

Code: HOG 10 DN 2048 I
Description: Encoder/Dregeber Standard, drilling 16mm

100% France Origin

Celduc Vietnam

Code: SOB665200
Solid State Relays
Screw-|2x50A/400VAC|7,5-25VDC
24-600VAC|2phase|LED|w.ZC

100% France Origin

Celduc Vietnam

Code: SOB665200
Solid State Relays
Screw-|2x50A/400VAC|7,5-25VDC
24-600VAC|2phase|LED|w.ZC