List code giá sẵn 10-Tháng 01-2021-STC Vietnam : Allen Bradley Vietnam,Anritsu Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

20BC5P0A0AYNANC1
Biến tần

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

20AC5P0A0AYNNNC0
Biến tần

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-DNB
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-DHRIO
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1756-CNB
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1734-ACNR
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1786-TPR
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

2711P-T15C22D9P
PANELVIEW

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

2711P-T10C21D8S
PANELVIEW

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

1784-U2CN
Module

100% USA Origin

Allen Bradley Vietnam

150-C60NBD
6-35kV Đồng hồ hiển thị điện áp ; Note: báo giá theo nameplate

100% Japan Origin

Anritsu Vietnam

Model: HD-1100E
Thermometer