List code giá sẵn 13-Tháng 01-2021-STC Vietnam : (Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam,Aichi Tokei Denki Vietnam,Baumer Hübner Vietnam,BEKO Vietnam,Bently Nevada Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT2MSCL
High Temperature Infrared Thermometer with Scope

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: DN80 (SU80-KR-C)
Đồng hồ điện từ SU đo nước dùng PIN (10 năm)

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: DN100 (SU100-KR-C)
Đồng hồ điện từ SU đo nước dùng PIN (10 năm)

100% Japan Origin

Aichi Tokei Denki Vietnam

Model: DN200 (SU200-KR-C)
Đồng hồ điện từ SU đo nước dùng PIN (10 năm)

100% Germany
Origin

Baumer Hübner Vietnam

Code: HOG 10 DN 2048 I same as SN700005382199
Description: Incremental encoders

100% Germany
Origin

Baumer Hübner Vietnam

Code: HOG 10 DN 2048 I
Description: Encoder/Dregeber Standard, drilling 16mm

100% Germany
Origin

BEKO Vietnam

Code: Bekomat 12COPN63 115VAC
Description: Steam Traps / Kondensatableiter
Art-No. 2000152

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: CB2W100-200
Cable for accelerometer 2300 Series Monitors

100% USA Origin

Bently Nevada Vietnam

Code: SCOUT140EX-05-NONE Vibration Sensing Analyzer
SCOUT140-EX Vibration Data Collector, Analyzer and Balancer