List code giá sẵn 11-Tháng 11-2020-STC Vietnam : FESTO Vietnam,Gazex Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Singapore/ Germany Origin

FESTO Vietnam

JMFH-5/2-D-1-C
Solenoid valve

100% Singapore/ Germany Origin

FESTO Vietnam

NPQH-D-G12-Q14
Push-in fitting

100% Singapore/ Germany Origin

FESTO Vietnam

NPQH-L-G12-Q14-P10
Push-in fitting ; Note: recheck code khi order

100% Poland Origin

Gazex Vietnam

Model: DEX-71.K-CY
Gas detectors DEX®/F

100% Poland Origin

Gazex Vietnam

Model: DG-9E/4
Gas detectors DG/F

100% Poland Origin

Gazex Vietnam

Model: MD-16
Control Panel

100% Poland Origin

Gazex Vietnam

Model: K-16P
Cable hub boxes K-16P