List code giá sẵn 10-Tháng 11-2020-STC Vietnam : Apex dynamic Vietnam,ASCO Vietnam,ASKER Vietnam,Bonesi Pneumatik
Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Taiwan Origin

Apex dynamic Vietnam

Code: S/N. 3107175516
PG II_080-035/ B&R 8LSA46.DB030S000-3
P0411401701 Gear Box

100% Taiwan Origin

Apex dynamic Vietnam

Code: S/N. 2506196254
PG II_160-035 / B&R 8LSA46-ee022ffgg
P0411401701 Gear Box

100% Poland
Origin

ASCO Vietnam

Code: SCG551A001MS.230/50-60
Description: 3/2-5/2 way valve / 3/2-5/2-Wegeventil
230V50-60HZ, G1/4'', electropneumatic G551A001MS

100% Japan Origin

ASKER Vietnam

Model: DD4-C
Digital Durometer

100% Japan Origin

ASKER Vietnam

Model: CL-150L
Constant loader for DD4-C

100% Japan Origin

ASKER Vietnam

Model: CL-150SJ
Non-Flexible small joint

100% Italy Origin

Bonesi Pneumatik
Vietnam

Part Number : 3420056080RU Pneumatic Cylinder
SPECIAL HYDROPNEUMATIC UNIT US SERIES Ø 63 STROKE 80 mm., WITH REGULATION IN FORWARD
Noted: Báo giá theo nameplate