List code giá sẵn 12-Tháng 11-2020-STC Vietnam : Gefran Vietnam,GIVI MISURE Vietnam,GREYSTONE Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Code: AVD-2110-KBX-4
Gefran Inverter

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: M22-6-MB05C-1-4-D 2130X000X00
Melt sensor (M22-6-M-B05C-1-4-D)

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Model: EG02-BB-200-A
Position sensor

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

Code: S9L26
AVy2055-KBX Inverter, 5.5KW (AVy1030-KBX)

100% Italy Origin

GIVI MISURE Vietnam

Model: GVS202S T5E 0370 05VL M0,5/S CV
Self-aligned incremental optical scale, with stainless steel grating

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: CMD5B1100
Space CO sensor, 0-300ppm, Electrochemical, 4-20mA output, c/w Relay