List code giá sẵn 13-Tháng 11-2020-STC Vietnam : Hepcomotion Vietnam,IFM Vietnam,

Vui lòng liên hệ Công Ty Song Thành Công để được hỗ trợ báo giá tốt nhất.

100% UK Origin

Hepcomotion Vietnam

SSLJ34EDRNS
SL2 Ø34 Double Row Bearing Assemblies with
Long Eccentric Studs and Nitrile Seals

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: O5D100
Description: Photoelectric distance sensor

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: O5P500
Description: Retro-reflective sensor

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: KI503A
Description : Capacitive sensors (KI 5065 is replaced by KI503A)

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: O1D100
Description: Photoelectric distance sensor